Karın Ağrılarının Sebebi

Karın ağrılarının sebebi
  • 1 Star
    Loading...

Bazı Bazı fazla kaçan yemeklerden bilahare bazense bilmediğimizin benzeri hastalığın evvel belirtisi adına karşımıza çıkıyor. Öyle kim, yaşadığımız basit tıpkı kanı ağrısı dahi gâh durumlarda çetin bir hastalığın habercisi olabiliyor. Avrasya Hastanesi’nden Iç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, kanı ağrılarının sebeplerini anlatıyor.

karin agrilarinin sebebi 5b1ef0f6f34d8 - Karın Ağrılarının Sebebi

Epigastrik ağrılar (Mide bölgesindeki ağrılar)

Genellikle kuşak üzerinde hissedilir. Bu bölgedeki ağrıların sunu kesif sebebi gastrittir. Gastritte genellikle göden ağrısı tok karına ve birlikte kabarıklık, hazımsızlık vardır. Işkembe ülseri ağrıları alelumum açgözlü karına ve sırta vuran ağrılar şeklindedir. Hele geceleyin uykudan uyandırır, kemirmek yiyecek ayrımsız müddet ağrıyı azaltır. Işkembe kanserinde balkı kırıcı ve yanında bulantı, iştahsızlık, kilo kaybı vardır. Bu bölgede elan az sıklıkta ağrı sebebi pankreas bezi iltihabı ve pankreas kanseridir. Pankreas kanserinde balkı alelumum göden ağrısıyla karışır. Işkembe bölgesinde başlayıp kuşak üzere evet saran ağrılardır. Genellikle öne eğilince hafifler. Göden delinmesinde dert nesil üzerinde başlar. Biberli kıvrandırıcı ağrıdır. Veca kuşak üstünden başlayıp bilcümle karına yayılır.

karin agrilarinin sebebi 5b1ef0f85aac4 - Karın Ağrılarının Sebebi

Kanı sağlıklı ense havza ağrıları

Öncelikle bu bölgede bulunan organların (safra kesesi, uykuluk, salim böbrek, safra yolları, bağırsakların sağ kesesi) ağrılı hastalıkları düşünülmelidir. safra kesesi ve safra yollarına bağlı ağrılar: Balast taşlarında balkı kanı sağ dal bölgesinde duyulur. Balkı sıklıkla okkalı semiz yemeklerden sonradan görülür, bombe ve gaz şikayeti vardır. Balast kesesinde taşlı yahut taşsız yangı olduğu antlaşma veca daha dokunaklı ve süreklidir. Beraberinde bulantı, gaseyan ızdırap kabil. Eğer balast yollarında taşa tutkun tıkanıklık varsa ağrıyla gelişigüzel sarılıkta olur. öd kesesi ağrılarında dert sırta ve sağlıklı omuza yayılabilir. Karaciğer hastalıklarında veca sıhhatli art bölgede ve künt veca şeklindedir. Viral hepatitlerde veca evvel göden bölgesinden başlar bulantı kırıcı iştahsızlık ve gereklilik renginde koyulaşma vardır. Tıpkısı kaç dönme bilahare balkı sağda uykuluk bölgesinde belirginleşir. Uykuluk kanserinde ağrı daha biberli ve yanında kilo kaybı vardır. Kimi Vakit sarılıkta benzer. Bağırsak kanserinde ve diğer bağırsak hastalıklarında bu bölgede balkı kabil.

karin agrilarinin sebebi 5b1ef0faa97e0 - Karın Ağrılarının Sebebi

Hatır salim madun nahiye ağrıları

Apandisit, idrar yolları, sıhhatli yumurtalık bağırsakların bire bir kısmı buradadır ve bu organların hastalıklarında veca bu bölgede duyulur. Akut apandisit da balkı genellikle mide bölgesinde başlar ve cümle karına yayılır. Hastalık ilerledikçe balkı salim madun bölgede yerleşmeye başlar. Yanında elem bulantı iştahsızlık vardır. Idrar yolları iltihabında sağ ve sol akıl madun bölgelerde alelhusus boşluklarda dert olanaklı. Böbrek taşı düşüren hastalarda taşın düştüğü yere sınırlanmış kendisine sağ ya bile sol tarafta keder kıvrandırıcı kusmanın haremlik ettiği ağrılar peki. Ateş veca boşluklardan başlayıp kasıklara ve bacaklara yayılır. Yanı Sıra idrara kesif balkon gereklilik yaparken yanma ve hacet renginde koyulaşma evet.

karin agrilarinin sebebi 5b1ef0fc2b57c - Karın Ağrılarının Sebebi

Karın sol ast kesim ağrıları

Bu bölgede sağda olduğu üzere gereklilik yolları, mebiz ve bağırsaklar mevcut. Balkı sıklıkla iltihap iç sendromu (kolit) , sütun kanseri, yumurtalık, hacet yolları iltihabı ve gereklilik yolları taşları görülür. Kolitte us ağrısı sol madun kadranda olur. Yanında kabız ve bombe vardır gâh durumlarda amel bile olanaklı. Bağırsak kanserlerinde birlikte balkı bu bölgede gözlemlenebilir. Bu hastalarda alelumum peklik ve kanama vardır.

karin agrilarinin sebebi 5b1ef0feaf218 - Karın Ağrılarının Sebebi

Kanı sol dip nahiye ağrıları

Bu bölgede dalak, bağırsak, böbrek, pankreasa ilişkin hastalıklarda dert kabil.

karin agrilarinin sebebi 5b1ef1005aa12 - Karın Ağrılarının Sebebi

Kanı poyra şeş havza ağrıları

Hacet yolları ve iç hastalıklarında bu bölgede balkı duyulur. Bu bölgedeki sunu sık dert sebebi sistiktir. sidik yolu enfeksiyonu ağrıyla birlikte hacet renginde koyulaşma ve idrara kesif hayat evet. Beyin ağrılarında teşhis öncelikle hastanın şikayetleri ve muayenesi ile başlar.

sizlere bi-kadin.com farkıyla sunulmuştur.